Jeanna Oterdahl (1879 - 1965) - Ett porträtt i en serie av kända kväkare.

Jeanna Oterdahl (1879 – 1965) – Ett porträtt i en serie av kända kväkare.

Jeanna Oterdahl är kanske mest känd för julsången Det strålar en stjärna. Hon var poet men framförallt en outtröttlig folkbildare, lärare, radiopratare, antinazist. 

Hon sökte länge en trosform utan dogmer som kunde få sitt uttryck i praktisk handling.
Först 1949 tog hon steget in i Vännernas samfund, som hon länge stått nära.

Läs om henne här: 

https://www.kvakare.se/jeanna-oterdahl-1879-1965