Kabarakuppropet från Vännernas Världskonferens 2012

Kabarakuppropet från Vännernas Världskonferens 2012

Vännernas Världskonferens 2012 i Nakuru, Kenya, samlade mer än 800 deltagare från hela världen och hade temat ”Att vara salt och ljus – Vännerna lever ut Guds rike i en brusten värld”. Svenska representanter var Andreas Brand, Sue Glover Frykman och Lars Longueville.

Kabarakuppropet för fred och ekorättvisa antogs den 24:e april 2012 vid Vännernas Världskonferens, Kabarak University, Nakuru, Kenya.

Från Vännernas Världskommittés (FWCCs) världskonsultation om Global Förändring 2010-2011 och vittnesbörd från deltagare i den Globala förändringsgruppen på Vännernas Världskonferens 2012.

I det förflutna läkte Guds Skapelse sig själv. Nu dominerar mänskligheten naturen och vi måste ta noga vara på allt liv. Jordvård enar de traditionalla kväkarvittnesbörden: fred, jämlikhet, enkelhet, kärlek, integritet och rättvisa. Jesus sade ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt. 25:40). Vi är kallade att arbeta för Guds rike på jorden, genom att dela rättvist med alla folk. Oavsett hur få vi är, är vi kallade att vara saltet som ger smak och bevarar, att vara ett ljus i mörkret av girighet och förstörelse.

Vi har hört om snön som försvinner från Kilimanjaro och om glaciärerna i Bolivia, som ger livgivande vatten. Vi har hört vädjanden från folken i Arktis, Asien och Stilla Havet. Vi har hört om skog som skövlats, årstider som rubbats, djur som dör; om landhunger i Afrika; om nya sjukdomar, torkor, översvämningar, bränder, hungersnöd och desperata flyktingar – klimatkaoset blir allt värre. Vi ser krig och rykten om krig, arbetslöshet, ojämlikhet och våld. Vi är rädda för våra grannar. Vi slösar bort våra barns arv.

Allt detta drivs av våra dominanta ekonomiska system – av girighet, inte behov, av tillbedjan av marknaden, av Mammon och Caesar.

Var det så här Jesus visade oss att leva?

  • Vi är kallade att se vad kärlek kan göra: att hjälpa änkan och den faderslösa, att vädja till samveten och förbinda såren.
  • Vi är kallade att lära våra barn riktiga relationer, att älska vår nästa som oss själva, att leva i harmoni med varandra och alla levande varelser på det land, det vatten och I den luft som hör till vår Skapare, som säger ”Var var du när jag lade jordens grund?” (Job 38:4).
  • Vi är kallade att göra rätt mot alla, att reparera skadan, och att hålla oss troget till vår Gud, att samarbeta i kärlek med alla som delar vårt hopp för jordens framtid.
  • Vi är kallade att vara mönster och exempel, i en 2000-talets kampanj för fred och ekorättvisa, lika svår och avgörande som 1800-talets avskaffning av slaveri.

Vi förbinder oss att låta de levande vattnen flyta genom oss – där vi bor, regionalt, och i en världsvid gemenskap. Vi förbinder oss till den fred som övergår all förståelse, till att reparera världen, till att öppna våra liv och hjärtan till Ljuset som vägleder oss för varje litet steg.

Bwana asifiwe.  Apu Dios Awqui.  Gracias Jesύs.   Jubilé.   Salaam aleikum.  Migwetch.  Tikkun olam.  Alleluia!

Översättning: Mia Hollsing