Kärnvapen på svensk mark?

Kärnvapen på svensk mark?

Sverige har skrivit under ett försvarsavtal med USA – Defence Cooperation Agreement!
Om avtalet godkänns av riksdagen kommer Sverige att på sjutton orter i landet överlåta mark till den amerikanska krigsmaskinen.
Där kommer det att byggas anläggningar för amerikanska soldater och civil kringpersonal som står utanför svensk lag eller svensk insyn.
Där kommer det att lagras materiel och vapen.
I avtalet finns ingenting som förbjuder förekomsten av kärnvapen.
Kärnvapen på svensk mark!
Avtalet är nu ute på remiss. Kväkarna har skrivit ett remissvar. Läs det här!

Illustration Johan Hesselstrand