Kontakt

Inom samfundet finns det ett antal kommittéer, grupper och kontaktpersoner för särskilda frågor. Här hittar du uppgifter för att komma i kontakt med dem.

Samfundets info-adress

Har du allmänna frågor om samfundet? Då kan du skriva till vår info-adress för att få svar:

info@kvakare.se

Hemsidan

Text och Teknik Kommittén hanterar hemsidan och digital kommunikation inom samfundet. Om du har synpunkter på hemsidan är det hit du ska vända dig.

TTK@kvakare.se

Andra E-postadresser till grupper inom samfundet

Lokala grupper