Kontakt

Inom samfundet finns det ett antal kommittéer, grupper och kontaktpersoner för särskilda frågor. Här hittar du uppgifter för att komma i kontakt med dem.

Samfundets info-adress

Har du allmänna frågor om samfundet? Då kan du skriva till vår info-adress för att få svar:

info@kvakare.se

Hemsideskommittén

Hemsidekommittén hanterar hemsidan och digital kommunikation inom samfundet. Om du har synpunkter på hemsidan är det hit du ska vända dig.

webmaster@kvakare.se

E-postadresser till andra grupper inom samfundet

Lokala grupper