Anmälan till årsmötet 2014

Anmäl dig genom att fylla i  blanketten nedan. Du kan även e-posta den till kvakargarden@kvakare.se eller skriva ut den och skicka den till
Årsmöteskommittén, Kväkargården, Box 9166, 102 72 Stockholm, senast 20 april.

Du behöver även (samtidigt) sätta in avgiften på plusgiro 51583-3
OBS! Skriv in ÅM följt av ditt namn vid insättningen! (T ex ÅM Emilia F)

 

[wd_contact_form id=”10″]