Hemsidekommittén

Den grupp som arbetar med hemsidan och annan digital kommunikation inom samfundet kallas hemsidekommittén och består av Amit, Kalle, Kerstin, Sebastian och Tor.

Om du har synpunkter, kommentarer eller förslag når du oss lättast via e-post till webmaster@kvakare.se där alla i gruppen får meddelandet.