Köpa böcker

Vi säljer ett urval av böcker och tidskrifter.
Du kan köpa dem på Kväkargården i Stockholm eller via ett formulär längre ner på den här sidan. Observera att det kan ta några veckor innan bokbeställningarna skickas.
Fraktkostnad tillkommer.

Vid utnyttjande av ångerrätt står köparen för eventuell returfrakt.

Böcker för försäljning

Råd och frågor

År 1656 gav kväkarna i Balby, England, ut en av de första samlingarna av Råd och frågor, som sedan i olika upplagor har följt samfundet genom århundradena. Den svenska utgåvan är en bearbetning av de råd och frågor som de brittiska Vännerna gav ut 1995. Översättning av Ingmar Hollsing. Häfte om 20 sidor.

Vännernas samfund (nytryck 2023)

30:-


Durham, Geoffrey: Att vara kväkare – en vägledning för intresserade

Författaren berättar om sin väg till samfundet och vad det innebär för honom att vara kväkare. Han skriver också om kväkarna då och nu, om tro omsatt i handling, om livsåskådning och om organisation. 

Översättning av Eivor Briscoe. Vännernas samfund 2023.

150:-

Om du vill läsa boken tillsammans med andra i en samtalscirkel finns en enkel läsplan att kopiera från dokumentet här Läsplan för Durham, Att vara kväkare.

 Boken kan även beställas via Adlibris och Bokus.


Ur kväkarerfarenheten, en samling citat, ordningar, råd och frågor.

Svenska kväkarsamfundets samling citat, praktiska anvisningar, regler och stadga. Hela boken fastställdes vid årsmötet 2006.

Vännernas samfund 2007
70:-


Erfarenheter: samfundets årsskrifter 2012-2018

Alla årsskrifter, oavsett årgång, kostar 100 kr styck.

2018: Andakten

2016-2017: Fred

2014–2015: Jämställdhet

2013: Enkelhet, omställning och hållbarhet

2012: Första årsskiften, utan särskilt tema


Hollsing, Ingmar: Stillhet och handling – det svenska kväkarsamfundets historia

En initierad skildring av det svenska kväkarsamfundets utveckling från starten på 1930-talet till millennieskiftets första år. Läsaren får lära känna kväkarnas tro och livsåskådning, den stilla andaktens grundläggande betydelse och samfundets plats internationellt såväl som historiskt. Dessutom porträtteras en rad svenska kväkare. 180 sidor.

Artos 2009
150:-


Hollsing, Ingmar: Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus

Kväkarna har ingen gemensam syn på Jesus. Dock har de en tradition av att anden är viktigare än bokstaven. Det betyder att man kan se på Jesus utifrån Bibeln, men utan att vara bunden till Bibeln. Så vill bokens författare förena respekt för forskningen om den historiske Jesus med öppenhet för Jesu betydelse idag. 160 sidor.

Vännernas samfund 2014.
100:-

Boken finns från och med 2021 även i en reviderad och något utökad engelsk version, som kan beställas direkt från författaren: ihollsing@gmail.com


Hollsing, Ingmar: 1700-talskväkaren John Woolman – en röst för vår tid

En personlig bok om den amerikanske kväkaren John Woolman (1720–1772), en inspirerande personlighet som outtröttligt arbetade mot slaveriet och kriget. Ingemar Hollsing tränger djupt in i Woolmans tänkande och försöker visa hur läsaren skulle kunna tillämpa det i vår tids värld. 162 sidor.

Vännernas samfund 2004 (nytryck 2020)
100:-


Lacourt, Pierre: Gud är tystnad

Pierre Lacout (1923–2009) föddes i södra Frankrike. Han var medlem av karmelitorden från 1947, men utträdde knappt tio år senare. Han hade då börjat intressera sig för psykoanalysen.

Lacout flyttade till Lausanne 1960, där han undervisade i fransk litteratur och latin. Där kom han även i kontakt med kväkarna, och han blev medlem av det schweiziska kväkarsamfundet 1964. Så småningom lämnade han också kväkarna, men behöll kontakten med samfundet fram till sin död.

Pierre Lacout var en eftertraktad talare. Hans skrift ”Gud är Tystnad”, från 1969, räknas till kväkarklassikerna och publiceras här för första gången på svenska i översättning av Eivor Briscoe och Torbjörn Söderquist.

Vännernas samfund 2019

100:-


En ledsagare till sann frid eller Förträffligheten i inre och andlig bön

En andaktsbok sammanställd huvudsakligen efter skrifter av Fénelon, Guyon, Molinos.
Övers. av Wilhelm Dahllöf.
Vännernas samfund 2005
100:-


McIntosh, Alastair: Riders on the Storm

Klimatförändringen är den största utmaningen för mänskligheten idag. Covid-19 visade på
vår världs sårbarhet men pandemin ebbar ut och försvinner. Den globala uppvärmningen
däremot kommer att vara permanent och få katastrofala följder utan en massiv förändring
av mänskligt beteende.

Författaren, kväkaren och aktivisten Alastair McIntosh summerar i boken Riders on the
Storm det nuvarande kunskapsläget. Han visar att konventionella lösningar på klimatkrisen
inte är tillräckliga och erbjuder en kraftfull vision för mänskligheten som väver samman
vetenskap, politik, psykologi och andlighet.

Birlinn Limited 2020
150:-


Oterdahl, Jeanna: En besynnerlig historia om tant Klara och Nalle (barnbok)

Mamma är borta. Tant Klara är här. Hon tycker att vår Nalle är en gris. Då blir det en spännande dag. Och natt. Och en förvåningens morgon! Ur 1950-talssamlingen Dansa, min visa! kommer denna saga på vers av kväkaren Jeanna Oterdahl, nyillustrerad av Karin Holmström.

Prosaik 2017
150:-


Quaker Council for European Affairs: Building Peace Together. A Practical Resource

Denna rapport innehåller råd och vägledning om fredsarbete med 80 verkliga exempel på fredsbyggande aktiviteter och övningar. Rapporten riktar sig till fredsarbetare, beslutsfattare och vanliga medborgare med ett intresse att arbeta för ett fredligare samhälle. Boken går inte längre att beställa i tryckt form, men är tillgänglig gratis från QCEA som nedladdningsbar PDF för den som så önskar.

Quaker Council for European Affairs 2018


Woolman, John: Dagbok och essäer

John Woolman var kväkare med ett starkt socialt engagemang och levde i New Jersey mellan 1720-1772. Hans Dagbok och Essäer räknas som en viktig del av det amerikanska litterära arvet och han har haft stort inflytande på den andliga kulturen inom den engelskspråkiga världen. Övers. av Ingmar Hollsing.
Artos 1993
100:-


Elin Wägner: Vägen till Vännernas samfund

Elin Wägner-sällskapets senaste småskrift innehåller två artiklar. I den första, ”Elin Wägner och sökandet efter en religiös identitet”, berättar Torbjörn Söderquist om Elin Wägners väg till samfundet. Han beskriver också med många exempel religionens betydelse i hennes skönlitterära verk. I den andra artikeln, ”Elin och Emilia – en osannolik vänskap?”, skriver Ulrika Knutson om den livslånga och betydelsefulla vänskapen mellan Elin Wägner och Emilia Fogelklou.

Elin Wägner-sällskapets skriftserie nr 28/2017
70:-


Formulär för bokbeställning

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Din postadress (obligatoriskt)

  Jag vill beställa följande titlar:

  Fraktkostnad tillkommer.

  captcha