Kväkargårdens höstprogram 2020

Kväkargårdens höstprogram 2020

Har du frågor, eller vill anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Inställd på grund av sjukdom: En dag i andakt

Lördag 29 augusti, kl. 10 – 16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.

Leds av Torbjörn Söderquist

Esséernas fredsevangelium – en väg för vår tid?

Lördag 26 september, kl. 10 – 16

Esséerna lärde ut konsten att leva i samklang med naturen och i fred med varandra. Esséernas fredsevangelium finns bevarat i Vatikanens bibliotek och återfanns bland Dödahavsrullarna. Det visar oss en varsam och fredlig väg vidare, där vi lär oss att omvärdera det nuvarande levnadssättet. Vi samlas kring Esséernas visdom i samtal och egen kontemplation.

Leds av Liisa Taavitsainen och Torbjörn Söderquist

Min sanning – hur skulle jag formulera vad jag djupast tror på

Lördag 24 oktober, kl. 10 – 16

Kväkarnas andaktsliv ger den enskilde möjlighet att i frihet söka och uttrycka sin sanning. En dag då vi ser historiskt på kväkarteologin och låter den inspirera oss till att söka ord för vår egen tro.

Leds av Torbjörn Söderquist

Civil olydnad med icke-våldsliga medel – aktivism för miljö, klimat och hållbarhet

Lördag 28 november, kl. 10 – 16

Genom historien har viktiga medborgerliga fri- och rättigheter kommit till genom civil olydnad. Icke-våldsaktioner har kunnat ge ett viktigt bidrag till demokratin. Hur förbereder man sig och hur genomför man en aktion med fredliga medel?

Karl-Johan Rahm och Mariana Ljunggren från Kristna Fredsrörelsen, samt Nicklas Adamsson från Vännernas samfund, leder dagen som bland annat innehåller icke-våldsteori, praktiska övningar och inspirerande exempel.

Retreaten hålls på grund av corona-läget på Zoom. Du får inloggningsuppgifter vid anmälan.

Föredrag

Esséerevangeliet och den sjufaldiga freden

Söndag 30 augusti, kl. 13.15

Esséerna är en andlig rörelse som levde och verkade i Palestina för mer än tvåtusen år sedan. Deras visdom har lämnat spår efter sig i bland annat Jesu lära och deras väg för fred rymmer en visdom för vår tid.

Peter Norrthon har djupdykt i Esséernas lära och är bland annat översättare till böckerna Esséerevangeliet, Essérnas fredsevangelium och Den sjufaldiga freden.

Inställd: Finns gud?

Söndag 27 september, kl. 13.15

Amit Sen berättar om sitt arbete som gestaltterapeut, funderar över gudsbegreppet, människors möten och sin relation till kväkarna. 

Skrivande ur tystnaden (Ny programpunkt)

Söndag 25 oktober, kl. 13.15 – 14.30

Tycker du om att skriva, eller vill du komma igång? Genom handledda uppvärmningsövningar, och ur den andaktsfulla tystnaden, skriver vi korta texter för att få igång ett kreativt flöde.

Leds av: Sebastian Lönnlöv som är författare, bibliotekarie och kväkare.

(“Skrivande ur tystnaden” ersätter föredraget “Queer och kväkare – litterära speglingar” som återkommer vid ett senare tillfälle.)

Inställd på grund av sjukdom: Mystik och aktivism – berättelser från kväkarnas 370-åriga fredsarbete

Söndag 29 november, kl. 13.15

Julia Ryberg och Peter Jansson, aktiva i Fredskommittén inom Vännernas samfund.

Föredraget hålls på grund av corona-läget på Zoom. Du får inloggningsuppgifter vid anmälan.

Övrigt

Bibelsamtal Inställt i november och december

Varannan onsdag 18.00 – 19.30, med start 2/9 (sedan 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12)

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

På grund av corona-läget är bibelsamtalen inställda under november och december måndag.

Poesikvällar

Måndag 14 september och måndag 16 november, kl. 18 – 19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist.

På grund av corona-läget hålls poesikvällen den 16 november på Zoom. Du får inloggningsuppgifter vid anmälan.

Meditativt måleri

Lördag 5 september, kl. 10 – 14

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens höstliga stämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris.

Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut, med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.

Ljusgruppen

Måndagarna 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer, med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius