Kväkargårdens höstprogram 2021

Kväkargårdens höstprogram 2021

Har du frågor, vill du ha en viss zoomlänk och anmäla dig till en programpunkt? Kontakta Torbjörn Söderquist,
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Söndagsföredrag

Samtal om bin

Söndag 29 augusti, kl. 15.00-16.15

Med anledning av bikuporna som står i anslutning till Kväkargårdens trädgård kommer Sören Jonsson att berätta om bisamhällets funktion och organisation och om hur bin kan interagera med varandra. Sören har umgåtts med bin sedan barnsben och lärt sig skötseln genom att hjälpa sin far i hans bi-gård. Det blir visning av kuporna om vädret tillåter.

Kväkarnas tro genom historien – form och innehåll

Söndag 26 september, kl. 13-14.15 (även Zoom)

Kväkarnas tro har befunnit sig i flera spänningsfält genom historien. Det omgivande samhället har påverkat tron men också starka strömningar inom rörelsen själv. Hur ser det teologiska innehållet ut som bärs av former och praxis? Var ligger tyngdpunkten i olika historiska skeden och var befinner vi oss nu.

Torbjörn Söderquist tecknar sin bild av kväkarrörelsen genom historien.

Det norska kväkarsamfundet – hur skedde utvecklingen till ett modernt liberalt trossamfund?

Söndag 31 oktober, kl. 13-14.15 (enbart Zoom)

I föredraget presenterar den norske kväkaren Hans Eirik Aarek sin forskning om det norska kväkarsamfundets utveckling mellan åren 1920 till 1970. Han bygger på forskningsteorier kring sekt och församling och introducerar begreppet heterotopia som blir ett centralt begrepp i sammanhanget. Finns här ett överförbart värde på övriga nordiska samfund?

Hans Eirik Aarek har arbetat som lektor på Universitet i Stavanger. Hans avhandling är gjord i samarbete med modern brittisk kväkarforskning.

God Jord – en kristen natursyn för vår tid

Söndag 28 november, kl. 13-14.15 (även Zoom)

Karin Olofsdotter från Equmeniakyrkan presenterar projektet God Jord och belyser om det i Bibelns texter finns ett etiskt och ekologiskt koncept att skydda jorden. Karin är f d pastor och forskare inom bibelvetenskap med inriktning på Gamla Testamentet och ekologi.

Berättelser från FN:s klimatmöte i Glasgow och vandringen dit

Söndag 12 december, kl. 13-14.15 (även Zoom)

Pilgrimsvandringen startade från pilgrimscentrum i Vadstena den 19 juli och är en del av Svenska kyrkans klimatengagemang.

Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist från kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald anslöt till vandringen i Amsterdam. De berättar om sina intryck och lärdomar.

Retreater och workshops

Meditativt måleri

Lördag 11 september, kl. 10-15

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens höstliga stämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris.

Leds av Marianne Lagercrantz, konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.

Endagsretreat – en dag i andakt

Lördag 25 september, kl. 10-16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter.

Leds av Torbjörn Söderquist

INSTÄLLT: Rollspelet Komtemåtta – Medborgarträning i Fogelstadsgruppens anda

Lördag 27 november, kl. 10-16

Med lika delar allvar och humor bjöd Fogelstadsgruppen in kvinnor till medborgarträning i den fiktiva kommunen Komtemåtta under 1920- och 1930-talet. Deltagarna fick uppdrag i nämnder och fullmäktigesalar, skolråd, kyrkostämmor och föreningar för att sedan kunna ta liknande uppdrag i sina hemkommuner. Denna lördag blir vi alla ”folkbokförda” i det något slumrande samhället Komtemåtta för att undersöka vilka kunskaper och färdigheter vi behöver träna i dagens samhälle.

Processledare är Emma Gustafsson och Maja Heurling, artister och pedagoger som arbetar tillsammans under namnet Dramadrottning.

Återkommande aktiviteter

Bibelsamtal

Varannan onsdag, kl. 18.00-19.30

Start 8/9, sedan 22/9, 17/11, 1/12, 15/12
OBS! att bibelsamtalen är inställda 6/10, 20/10 och 3/11

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikvällar

Måndag 20 september (Kväkargården) och måndag 15 november (enbart Zoom), kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Ljusgruppen

Måndagarna 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer, med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Öppet Hus

Söndag 10 oktober, kl. 13.30-17.30

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig.

Krama Kväkargården

Lördag 23 oktober kl. 10-13

Vi hjälps åt att snygga till sånt som annars inte riktigt hinns med. Fönsterputs, trädgård, trädgårdsmöbler skåp och hyllor… Vi gläder oss åt fin arbetsgemenskap och avslutar med knytis-lunch tillsammans. Anmäl dig gärna, genom att mejla till kvakargarden@kvakare.se

Varmt välkommen!

Husvärd Amit Sen