Kväkargårdens höstprogram 2022

Kväkargårdens höstprogram 2022

Har du frågor? Vill du anmäla dig eller få en zoomlänk? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Endagsretreater

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

En dag i andakt

Lördag 24/9, kl. 10 – 16

En dag där vi i gemenskap möter stillheten under längre andakter, med möjlighet att dela våra erfarenheter. 

Leds av Torbjörn Söderquist

Att vandra vår livsväg – att vara medvandrare

Lördag 29/10 kl. 10 – 16

Vi undersöker var vi befinner oss just nu, hur vi har kommit dit vi är och hur vi ska gå vidare. Vi stämmer av med hjälp av varandra, tystnaden och kväkarpraxis för samtal och reflektion.

Leds av Torbjörn Söderquist

Samtal om kväkarteologi

Lördag 26/11, kl. 10 – 13 (även på Zoom)

Teologi är oftast inget som är statiskt utan påverkas av våra livserfarenheter och den tidsanda vi lever i. Tron kan innehålla rörelse och förändring. Vi reflekterar och samtalar kring trosfrågor med inspiration av kväkarhistorien.

Leds av Torbjörn Söderquist

Föredrag

Det sjätte massutdöendet

Söndag 28/8, kl. 13.00 – 14.15 (även på zoom)

Av åtta miljoner växt- och djurarter på jorden hotas mellan en halv och en miljon av utrotning. En lång rad har redan försvunnit, i en takt som är tio till 1000 gånger snabbare än normalt. Ryggradsdjur som fåglar och däggdjur försvinner lika fort som när dinosaurierna försvann för 65 miljoner år sedan. Då var orsaken en asteroid. Idag är det människan.

Radiojournalisten Gustav Asplund bakom serien ”Borta för alltid” i P1 berättar om det akuta läget och om de fantastiska djur som just är borta för alltid, men också om vad vi kan göra för att bromsa utvecklingen.

Mäster Eckhardt och beguinerna. Om Guds födelse i människan

Söndag 25/9, kl. 13.00 – 14.15 (även på zoom)

Mäster Eckhardt, en av den europeiska medeltidens viktigaste mystiker, hade under sin levnad ansvar för flera lekmannakloster, så kallade Beguingårdar, kring Strassbourg, i södra Tyskland och i Schweiz. Beguiner var kvinnor som inte var nunnor, de levde tillsammans i djup religiös gemenskap och arbetade för sitt levebröd. Som själasörjare för beguiner skrev Mäster Eckhard brev och predikningar där tystnad och själens omedelbara beröring med Gud betonades som centrala för det andliga livet. Dessa texter kom att uppfattas som hotfulla mot kyrkan. Eckhardt anklagades för kätteri och reste år 1327 till påven i Avignon för att försvara sig.

Håkan Forsell är urbanhistoriker och professor i Historia vid Stockholms Universitet, verksam också som kulturskribent och författare. Han medverkar regelbundet i podcasten Staden, i samtal kring städers liv, gestaltning och historiska vägval.

Monolog – Ensam dam bland 17 herrar

Söndag 30/10, kl. 13.00 – 14.15

Det är den 20 december 1944. Elin Wägner har just kommit hem efter inträdet i Svenska Akademien, den andra kvinnan sedan akademien instiftades av Gustav III 1789. Hon slår sig ner och reflekterar över sitt liv…

Monologen ”Ensam dam bland 17 herrar” bygger på citat ur Elin Wägners verk. Marianne Enge Swartz har ställt samman texten och framför den iförd en kopia av klänningen Elin Wägner bar vid inträdandet i Svenska Akademien

Kväkarnas internationella arbete inom EMES och QCEA

Söndag 27/11, kl. 13.00 – 14.15 (även på zoom)

Solveig-Karin Erdal och Per Becker representerar det svenska samfundet i kväkarorganisationerna EMES och QCEA. EMES är sektionen för Europa och Mellanöstern för kväkarnas världsorganisation. QCEA är kväkarnas kontor för europeiska ärenden i Bryssel. De presenterar och leder ett samtal kring kväkarnas internationella arbete i Europa och Mellanöstern och hur vi som svenska kväkare är del av den verksamheten.

Övrigt

Möten för klarhet

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete

Tisdag 27/9, 25/10 och 29/11, kl. 19–20.30 på zoom

Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där det inre ljuset får verka. Det är en ömsesidig process genom vilken den enskilde får stöd och näring från gruppen och gruppen får del av insikter och nytt liv genom den enskilde.                                 

Vårt initiativ vill öva och förfina metoden. Vi turas om att vara den person som är i centrum och som får gruppens hjälp. Ta gärna med en fråga du brottas med och söker ökad klarhet. Ingen förkunskap krävs. 

Leds av Torbjörn Söderquist och Nicklas Adamsson

Bibelsamtal

Varannan onsdag 18.00 – 19.30 på Zoom med start 7/9.
Sedan 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 och 7/12.

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet tillsammans. Du behöver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

Leds av Maria Langefors, kväkare och pensionerad pastor i Equmeniakyrkan

Meditativt måleri

Lördag 3/9, kl. 10 – 15

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens höstliga stämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris.

Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.

Poesikväll

Måndag 12/9 (Kväkargården) och måndag 14/11 (enbart Zoom) kl. 18 – 19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Ljusgruppen

Måndag 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12 kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius