Kväkargårdens vårprogram 2021

Kväkargårdens vårprogram 2021

Många programpunkter sker digitalt via verktyget Zoom. Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Du får inloggningsuppgifter när du anmäler dig.

Föredrag på Zoom

Raserier från staden vid gränsen – om författarinnan Anne-Marie Berglund

Söndag 31 januari, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Anne-Marie Berglund strävade i sitt författarskap efter att bryta sig loss från begränsande genrer och konventioner. Högt och lågt, ande och materia, tvära kast och ett (van)sinne för humor. Hon besökte även Kväkargården.

Föreläser gör Karl-Johan Rahm, Vänners vän och medlem i Anne-Marie Berglundsällskapet.

Mystik och aktivism – berättelser från kväkarnas 370-åriga fredsarbete

Söndag 28 februari, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Föreläser gör Julia Ryberg, Sharon Gustafsson och Peter Jansson, aktiva i Fredskommittén inom Vännernas samfund.

Att veta att man inte vet – mystiken i hjärtat av religionen

Söndag 28 mars, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Om att finna vår sanna identitet och ur gudomlig kärlek tjäna det nya livet i oss själva och andra.

Lari Junkari är ”vän av Vännerna” i Finland. Han har arbetat som präst och ledarskapscoach och skrivit flera böcker. Numera ägnar han sig åt studier i kväkarnas historia och lära, samt funderar över ”smärre saker” som livets mening och dylikt.

Queer och kväkare – litterära speglingar

Söndag 25 april, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Genom litteraturhistorien har samkönade sexuella begär och könsöverskridanden framställts som ömsom självklart, ömsom farligt och förbjudet. Även de litterära porträtten av kväkare varierar, från idealisering till karikatyr. Vad kan litteraturen säga oss om kväkarhistoria och om HBTQ-historia? Och hur ser den queera kväkarhistorien ut?

Sebastian Lönnlöv är författare, bibliotekarie och kväkare, med HBTQ-litteratur som specialintresse. 

Kurser och samtalscirklar på Zoom

Fogelstadkvinnornas pedagogik, del I

Onsdag 10 mars, kl. 18.00 – 19.30

Å ena sidan var Fogelstads pedagogik radikal. Å den andra var metoderna självklara i dåtidens folkhögskola, men kanske inte lika självklara idag? Kursen inleds med en interaktiv föreläsning där vi pratar medborgarkunskap, kurar skymning och går in i KomTeMåtta, ett fiktivt samhälle som Fogelstadgruppen utvecklande och använde som rollspel för att träna medborgaransvar. Länk till kursmaterial får du vid anmälan.

Tobias Persson är folkhögskollärare, cirkelledare och föreläsare, med cirka 15 års erfarenhet av kväkarna och Fogelstad.

Fogelstadkvinnornas pedagogik, del II

Onsdag 24 mars, kl. 18.00 – 19.30

Sedan det första kurstillfället, två veckor tidigare, har de deltagare som har möjlighet testat en metod och redovisar nu sina erfarenheter i en workshop.

Vilka är kväkarna – om kväkarnas tro och praxis

Tisdagarna 5 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april & 4 maj, kl. 19.00 – 20.30

Är du nyfiken på kväkarna? Välkommen till en stunds samtal, information och inspiration varvat med stillhet. Alla är välkomna! Varje tillfälle är fristående.

Anmäl ditt intresse senast två dagar före till Julia Ryberg, samfundspedagog och ansvarig för träffarna. Du når Julia på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms till tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något om de frågor/teman som du hoppas få beröra. Då får du länken till Zoom-mötet.

Building Peace together – samtalscirkel

Söndagarna 10 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april & 9 maj, kl. 16 – 17

Vi läser och samtalar kring boken ”Building peace together – a practical resource”. Cirkeln leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring. För utförligare planering och anmälan, mejla: samtalscirkel@kvakare.se

Poesikväll på Zoom

Måndagarna 15 februari och 12 april, kl. 18 – 19

Vi läser och lyssnar till dikter ur tystnaden i andaktsfull gemenskap. 

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist.

Ej på Zoom

Ljusgrupp på Kväkargården

Måndagarna 4 januari, 1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj och 7 juni, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av Birgit Aquilonius.

Krama Kväkargården

Lördag 22 maj, kl. 10.30-13.00

Vi hjälps åt att städa och göra vårfint på Kväkargården med trädgård. Av coronaskäl tar alla med sig eget fika.

Leds av Agneta Klingberg

Meditativt måleri

Lördag 5 juni, kl. 10 – 14

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens försommarstämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris.

Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.