Kväkargårdens vårprogram 2023

Kväkargårdens vårprogram 2023

Samtal om tro

Lördag 28/1, 25/2, 18/3 & 22/4, kl. 10-13 (visst utrymme för deltagande på Zoom)

Vår tro och hur vi vill formulera den är oftast inget som är statiskt utan påverkas av våra livserfarenheter och den tidsanda vi lever i. Tron kan innehålla rörelse och förändring. Vi reflekterar och samtalar kring trosfrågor med inspiration av kväkarhistorien.

Ledare: Torbjörn Söderquist

Endagsretreat

Möte med staden – en vandringsretreat 

Lördag 13/5, kl. 10-16

Med början vid Livsröset på Djurgården vandrar vi genom Stockholm. Vi iakttar pulsen, livet och tempot i staden och hur vi påverkas medan vi vandrar i tystnad. Vandringen beräknas till ca 6–7 kilometer. Den avslutas med lunch och tid för reflektion på Kväkargården 

Ledare: Ulrika Mars och Torbjörn Söderquist

Föredrag

Mänskliga rättigheter gäller alla, överallt

Söndag 29/1, kl. 13.00 – 14.15

Bangladesh är ett av världens mest tättbefolkade och klimatutsatta länder. Fattigdom och svaga samhällsfunktioner präglar vardagen, men i ett utvecklingsprojekt i norra Bangladesh inbjuds by efter by att med gemensamma insatser skapa en bättre framtid. Här blir Agenda 2030-uppmaningen att alla ska med – Leave No One Behind –till vardagserfarenhet.

Görel Råsmark, ordförande i Kväkarhjälpen, berättar om hur enskilda individer och grupper kan resa sig ur fattigdom och skapa goda livsvillkor.

Danska kväkarnas hjälparbete, 1937–1950

Söndag 26/2, kl. 13.00 – 14.15 (enbart Zoom)

Vilken betydelse har danska kväkares och internationella kväkares inflytande på hjälparbetet före, under och efter Andra världskriget?

Magnus Christiansen är dansk kväkare och historiker. Genom studiet av bortglömt arkivmaterial från Vennernes Religiøse Samfund uppmärksammar han betydelsen av danska kväkares hjälparbete. Studien är publicerad vid Roskilde Universitet 2022.

Att engagera sig för miljön 

Söndag 26/3, kl. 13.00 – 14.15

Johanna och Natanael Sällqvist har deltagit i flera miljöaktioner. De har deltagit i och organiserat aktionsveckor med bland annat Extinction Rebellion, varit med och stängt ner en gruva och blivit åtalade och dömda flera gånger. De berättar om sina erfarenheter.

Presentation av ny litteratur

Söndag 23/4, kl. 13.00 – 14.15 (även på Zoom)

Under början av 2023 kommer flera viktiga kväkarpublikationer att finnas tillgängliga:

– Geoffrey Durhams bok ”Being a Quaker” finns nu översatt till svenska av Eivor Briscoe. Den är tänkt att fungera som en grundbok med titeln ”Att vara kväkare”.

– En bok om kväkarmetoder av Julia Ryberg.

– Två häften, ”Råd och frågor” och ”Citatsamlingen”, kommer i nytryck.

Annika Hultman Löfvendahl och Julia Ryberg kommer att leda presentationen.

Ämne meddelas senare

Söndag 28/5, kl. 13.00 – 14.15

Övrigt

Poesikvällar

Måndag 6/2 (enbart Zoom) och måndag 17/4 (Kväkargården), kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Ledare: Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist 

Möten för klarhet på Zoom

För dig som är aktiv inom klimat- och miljörörelsen eller annat samhällsförändrande arbete

Tisdag 24/1, 21/2, 21/3, 25/4 och 23/5, kl. 19-20.30

Möte för klarhet är en central del av kväkarnas andliga praxis och har funnits med i kväkarnas samhällsförändrande arbete i hundratals år. Möte för klarhet syftar till att grunda oss själva och vårt arbete i ett stilla andligt centrum där det inre ljuset får verka. Det är en ömsesidig process genom vilken den enskilde får stöd och näring från gruppen och gruppen får del av insikter och nytt liv genom den enskilde.                                 

Vårt initiativ vill öva och förfina metoden. Vi turas om att vara den person som är i centrum och som får gruppens hjälp. Ingen förkunskap krävs.     

Ledare: Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist  

Bibelsamtal på Zoom

Varannan onsdag kl. 18.00 – 19.30, med början 11/1 (sedan 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5 och 14/6)

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att läsa Lukasevangeliet tillsammans. Du behöver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

Ledare: Maria Langefors

Meditativt måleri

Lördag 27/5, kl. 10-15

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens vårliga stämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris. Deltagaravgift: 100-400:-

Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.

Observera att ljusgruppen på Kväkargården är inställd tillsvidare