Kväkarhjälpen och kvinnodagen

Kväkarhjälpen och kvinnodagen

I centrala Netrakona löper en människokedja längs trottoarkanten. Den är formad av kvinnor i alla åldrar och av enstaka män. Organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter lyfter upp sina banderoller och ljudet från en stor megafon överröstar signalerna från rickshaws och lastbilar.

Vi är två representanter från Kväkarhjälpen på fältbesök hos vår partner SUS i Bangladesh. Turligt nog infaller Internationella kvinnodagen under våra besöksdagar, vilket ger oss möjlighet att vara med och lyfta fram kvinnors villkor och behovet av förändring.

Det är drygt 30 år sedan organisationen SUS, ”hjälp till självhjälp”, startade i Bangladesh. Det var initialt ett verk av en enda kvinna; en kvinna som förstod hur hon skulle kunna inspirera andra kvinnor till handlingskraft. Genom målmedvetet arbete i fattiga byar inspireras kvinnor till egen försörjning och till bättre levnadsvillkor för sina familjer. Alla i byarna, från de yngsta till de äldsta, engageras i olika aktiviteter.

Flickors villkor står i fokus. I förskoleklasserna har flickor företräde. När föräldrarna ser att de har minst lika goda förutsättningar att lära som pojkarna minskar risken att flickorna senare hålls hemma från skolan.

En grupp tonårsflickor i byn Parail berättar för oss att det är vanligt att flickor uppfattas som en belastning i familjerna och att deras röster inte blir hörda. Utbildning är svaret! Utbildning hindrar tidiga äktenskap och ger kvinnor en plats i samhället.

SUS har följt unga kvinnor på deras långa väg från förskoleklassen hemma i byn till universitet. Nu är de lärare, journalister, advokater och arbetar för mänskliga rättigheter – för alla.

Personal och banderoll från SUS
Arnold Langefors, Shilpi Biswas och Görel Råsmark