Kväkarhjälpen

Kväkarhjälpen stjärna

Kväkarhjälpen är en liten, noggrann och effektiv hjälporganisation där allt arbete sker ideellt och med minimala administrationskostnader. Vår verksamhet har Vännernas samfunds årsmöte (Kväkarna) som huvudman och granskas av auktoriserad revisor. Vi ansöker om Sidastöd till projekt, där det är möjligt – då fyller Sida på med upp till 19 gånger det belopp som våra givare skänkt. De senaste åren har 250 000-350 000 kr per år samlats in för projektverksamhet.

I sitt arbete vill Kväkarhjälpen ge hjälp till självhjälp och bidra till att våra olika partner styr sin egen utveckling mot långsiktiga och hållbara förändringar. Kväkarhjälpen värnar om samfundets grundläggande värden: fred, konfliktlösning, jämlikhet, enkelhet, sanning och gemenskap.

Kväkarhjälpens projekt runt om i världen

Nyhetsbrev

Årsberättelse 2018

Inlägg från Kväkarhjälpen

Riktlinjer för Kväkarhjälpens verksamhet

Kväkarhjälpen

Box 9166
102 72 Stockholm
Tel 0491-650 02 eller 070-818 02 78 (Görel Råsmark, ombud)
Tel 0380-756 19 eller 070-732 78 65 (Tofte Frykman, kassör)
Email: kvakarhjalpen@kvakare.se
Swish: 123-276 6756
Postgiro: 30 39 01-3
Bankkonto: 99 6034 0303 9013, Nordea

Kväkarhjälpskommittén består av Arnold Langefors (sekreterare), Tofte Frykman (kassör), Görel Råsmark (ombud), Annika Hollsing samt Anna Crumley Effinger.
Sue Glover Frykman är adjungerad medlem.