Kväkarhjälpen

Kväkarhjälpen stjärna

Kväkarhjälpen är en liten, noggrann och effektiv hjälporganisation där allt arbete sker ideellt och med minimala administrationskostnader. Vi är en förening med nära band till Vännernas Samfund (Kväkarna). Alla som delar våra värderingar och vill stödja våra projekt är välkomna som medlemmar. Läs mer om våra riktlinjer och projekt nedan. Verksamheten granskas av auktoriserad revisor.

I sitt arbete vill Kväkarhjälpen ge hjälp till självhjälp och bidra till att våra olika partner styr sin egen utveckling mot långsiktiga och hållbara förändringar. Vi värnar om grundläggande kväkarvärden: fred, konfliktlösning, jämlikhet, enkelhet, sanning och gemenskap.

Kväkarhjälpens projekt runt om i världen

Nyhetsbrev

Årsberättelse 2019

Inlägg från Kväkarhjälpen

Riktlinjer för Kväkarhjälpens verksamhet

Kväkarhjälpen

Box 9166
102 72 Stockholm
Tel 070-818 02 78 (Görel Råsmark, ombud) eller 070-732 78 65 (Tofte Frykman, kassör)
Email: kvakarhjalpen@kvakare.se
Swish: 123-276 6756
Postgiro: 30 39 01-3
Bankkonto: 99 6034 0303 9013, Nordea

Styrelsen består av Arnold Langefors (sekreterare), Tofte Frykman (kassör), Görel Råsmark (ombud), Annika Hollsing samt Sue Glover Frykman.