Kväkarhjälpsnytt 2-2013

Kväkarhjälpsnytt 2-2013

Kväkarhjälpens projekt för rättighetsbaserat utvecklingssamarbete gynnar främst de mest utsatta, som genom dem får en ljusare och bättre framtid. Rapporterna från projekten är uppmuntrande läsning.

Hos SUS (Organisationen för hjälp till Självhjälp) i Bangladesh är man nu igång även med tonårsgrupper i både Kendua och Mymensingh. Där får ungdomarna genom eget skapande utbildning och kunskaper i hälsofrågor, sex och samlevnad, problem med barnäktenskap och hemgift samt mycket annat som är viktigt att veta.

Tonårsgrupp i arbete i Kendua hos SUS i Bangladesh

Tonårsgrupp i arbete i Kendua hos SUS i Bangladesh

Vi stödjer nu två projektinsatser hos SUS: i Kendua, som är ett landsbygdsområde med närmare 300 000 invånare utspridda i över 300 byar, och i Mymensingh som är en stad med över 400 000 invånare där SUS arbetar i slummen. Genom Svenska Missionsrådet får vi Sida-bidrag till budgeten som ligger på dryga 900 000 kr/år.

Projektidén är att arbeta integrerat, med utbildning och information för barn och vuxna, inkomstskapande verksamhet med mikrokrediter, rättighetsbaserat för att öka kvinnornas inflytande, stöd till funktionsnedsatta och att stoppa våld mot kvinnor.

I Kendua finns nu tio förskolor där 300 ivriga 5/6-åringar för första gången i livet får uppleva att ”gå i skola”. Oj vad stolta de är, liksom föräldrarna. Lika många byskolor har inrättats för barn i första till tredje klass, också med 300 elever, där man arbetar med frigörande pedagogik. SUS elever har oftast större kunskaper än sina jämnåriga när de fortsätter till den statliga skolan. Över 60 % är flickor, vilket visar på behovet!

I Mymensingh driver man 20 förskolor med 600 småbarn, här finns inte samma behov av lokala byskolor. I förskola och skola får man inte bara undervisning utan också berätta historier, högläsa dikter, dansa och leka. Hemuppgifterna går som en dans!

Under 2013 har närmare 1 000 vuxna deltagit i grupper där man lär sig spara och får utbildning för att ”starta eget” med mikrolån. Alla deltagare sparar 20-50 taka i veckan (2-5 kr) och man har hittills sparat ihop 2,5 miljoner taka. Man samlas veckovis i grupper på ca 20 personer och diskuterar allt från hälsa, säkert dricksvatten, hygien, konfliktlösning, barnafödande, hemgift och polygami till hemodling, husdjursuppfödning, ledarskap och företagande.

I varje kommun har SUS organiserat ”Stoppa våld mot kvinnor”-kommittéer med både män och kvinnor från projekten och ur samhällets elit. De arbetar aktivt med att möta offer, lösa tvister och ge juridiskt stöd och hjälp samt motverka barnäktenskap och hemgifter.

Ett stort antal bymöten har organiserats för flera tusen deltagare där man informerat om säkert vatten och sanitet, näringslära, hälsa och sjukdomar som HIV/AIDS, preventivmedel, omsorg om gravida och barn samt att funktionsnedsättning inte är ”Guds straff”. Hälsoundersökningar erbjuds efter behov, liksom vaccinationer.

Arbetet i Ryssland är ett utmärkt exempel på hållbart utvecklingssamarbete där vårt ”fröprojekt” i S:t Petersburg är i slutfasen.

Boken (se bild) är nu översatt och en sista bearbetning med ryska kommentarer som gör den förståelig och användbar i deras skolor är snart klar. Vi har hittills fått in 112 000 kr av vårt mål 120 000 kr. Vi tror att 3 000 ex av boken kan distribueras gratis till skolor och organisationer i S:t Petersburgs-trakten under senhösten 2013.

Men insamlingen kommer att fortsätta. Vi avser att utbilda en grupp på tio ryska naturpedagoger som ska stödja skolorna i detta nya, utomhuspedagogik. De är ryska lärare som har gått på flera seminarier organiserade av svenska naturpedagoger i S:t Petersburg. Varje rysk naturpedagog kommer att fungera som stöd till lärare i 5-6 skolor som ligger nära den egna skolan. För detta extraarbete belönas de bl.a. med en fyra­dagars nöjes- och seminarieresa till Sverige i höst. Bokens svenska författare kommer att hålla en tvådagarskurs för dem på Nynäshamns naturskola. Där kommer de att få lära sig hur man jobbar med boken och hur man tillverkar eget undersökningsmaterial av sådant de kan få tag på billigt eller gratis. Vi kommer också att behöva köpa in tio uppsättningar svenskt utbildningsmaterial som inte kan fås i Ryssland. Detta material kommer de ansvariga naturpedagogerna att ha hand om och låna ut till skolorna vid behov.

Om du vill skänka pengar till projektet, ange gärna ”Bokbidrag” eller ”Ryssland”!

I Burundi har drygt 300 familjer fått lära sig samarbeta och odla ekologiskt, med utmärkt resultat. Skördarna av olika grödor har ökat med 60-83 procent mot tidigare. Därmed förbättras livsmedelssituationen för både barn och vuxna. Detta projekt fick Sida-stöd fram till 2011, och fortsätter nu i den skala våra fortsatta (öronmärkta) bidrag kan åstadkomma.

Mellanöstern: Tillsammans med europeiska Vänner stödjer vi sedan 1974 en förskola i flyktinglägret Am’ari Camp i Ramallah. Vi stöder också kväkarnas internationella fredscenter där (FICR), samt ger stipendier till barn med funktionsnedsättning så de kan få gå i kväkarnas ordinarie skola. Med detta kan vi bidra till arbetet för fred och försoning i regionen. I år har vi kunnat ge stöd till Vännernas arbete i Mellanöstern, inklusive Gaza, där Kväkarhjälpen med insamlade öronmärkta bidrag stöttar Kvekerhjelp Norge som driver 13 förskolor i området. Pengarna används till att hjälpa barn med traumatiska upplevelser till en så normal barndom som möjligt, via den lokala samarbetspartnern. Ansvariga i Kvekerhjelp var under våren på besök och konstaterade att skolorna är i fullt sving och oförtrutet jobbar vidare.

Framtiden: Halvårsrapporterna från projekten andas optimism, glädje, tacksamhet och framtidstro! Också stolthet och entusiasm. Det sporrar oss att fortsätta vår hjälp till självhjälp.

 

Kväkarnas utvecklingsarbete — stöd som ger resultat

Kväkarhjälpen är en liten, noggrann och effektiv hjälporganisation där du kan vara säker på att varenda skänkt krona går direkt till utvecklingssamarbete. Vi som jobbar med insamling arbetar alla ideellt. Vår verksamhet har Vännernas samfund i Sverige, kväkarna, som huvudman och granskas av auktoriserad revisor. När det är möjligt försöker vi få Sida-stöd till våra projekt så att vi kan göra dem tio gånger större. Vi samarbetar med SMR och kväkarnas hjälporgan i andra europeiska länder. Därför vädjar vi om fortsatta gåvor för att kunna finansiera våra åtaganden för 2013 och 2014.

Du hjälper människor i våra projekt genom ditt bidrag!

Om du vill kan du öronmärka ditt bidrag till ett bestämt projekt – skriv projektnamnet på inbetalningskortet när du skickar din gåva. I din internetbank kan du lägga in stående överföring månadsvis eller kvartalsvis till oss. Ange postnummer och signatur i ”meddelande till betalningsmottagare”, t.ex. ”571 41 TF”, eller hör av dig till oss så får du hjälp.

Kväkarhjälpen, Box 9166, 102 72  STOCKHOLM
Plusgiro 30 39 01-3
Tel. 070-818 02 48 (ombud) eller 0380-756 19, 070-732 78 65 (kassör)
E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se