Kväkarklassiker äntligen på svenska

Kväkarklassiker äntligen på svenska

Pierre Lacout (1923–2009) föddes i södra Frankrike. Han var medlem av karmelitorden från 1947, men utträdde knappt tio år senare. Han hade då börjat intressera sig för psykoanalysen. Lacout flyttade till Lausanne 1960, där han undervisade i fransk litteratur och latin. Där kom han även i kontakt med kväkarna, och han blev medlem av det schweiziska kväkarsamfundet 1964. Så småningom lämnade han också kväkarna, men behöll kontakten med samfundet fram till sin död.

Pierre Lacout var en eftertraktad talare. Hans skrift ”Gud är Tystnad”, från 1969, räknas till kväkarklassikerna och publiceras nu för första gången på svenska i översättning av Eivor Briscoe och Torbjörn Söderquist.

”Gud är tystnad”, och ett antal andra böcker, går att beställa på sidan Köpa böcker