Kväkarna anordnar andakt och möte för klarhet som del av Week of Action

Kväkarna anordnar andakt och möte för klarhet som del av Week of Action

Under veckan 15 – 22 september kommer över 100 organisationer, grupper och rörelser i Sverige att medverka i Week of action for social and climate justice, en aktionsvecka för social och klimaträttvisa.  Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald och kväkarnas Fredskommitté är bland de medverkande. Se https://weekofaction.se/ för mer information om veckans olika evenemang.

Kväkarsamfundet bidrar med två aktioner:

Möte för klarhet: Onsdagen den 20 september håller nätverket för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald ett möte för klarhet för miljöaktivister på Kväkargården i Stockholm kl 18.  För mer information se https://www.kvakare.se/event/mote-for-klarhet-del-av-week-of-action/ eller kontakta nicklas.adamsson@gmail.com   

Stilla andakt: Fredagen den 22 september kl 12.00 – 13.00 håller nätverket för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald tillsammans med kväkarsamfundets fredskommitté en stilla andakt på zoom med temat: ”Fred på jorden. Fred med jorden”. För mer information och zoomlänk, se https://www.kvakare.se/event/andakt-fred-pa-jorden-fred-med-jorden-i-samband-med-aktionsvecka-for-social-och-klimatrattvisa/

Vänner, vänners vänner, aktivister och alla andra är varmt välkomna!