Kväkarna – de kontemplativa aktivisterna.

Kväkarna – de kontemplativa aktivisterna.

Tidskriften NOD nummer 2/2024 har temat En förtrollad värld – om andlighet i vår tid. 
Inger Alestig har skrivit en artikel om Vännernas samfund med rubriken Kväkarna – de kontemplativa aktivisterna. Det handlar om kväkarnas historiska inflytande på samhällsutvecklingen och på kulturpersoner inklusive Jon Fosse.

Läs hela artikeln här: PDF

Mer om NOD – se hemsidan www.tidskriftennod.se