Kväkarna tar ställning mot värdlandsavtal

Kväkarna tar ställning mot värdlandsavtal

Det svenska kväkarsamfundet har enats om en skrivelse till regeringen med en vädjan att Sverige inte överger alliansfriheten genom att närma sig NATO i ett värdlandsavtal utan i stället fortsätter medla i konflikter mellan länder.

I brevet står bland annat: ”Kväkare anser att historien visar att våld bara föder mer våld.”

Så här lyder hela brevet från Sveriges kväkare till regeringskansliet:

 

Avstå från värdlandsavtal med NATO

Vi svenska kväkare (medlemmar av Vännernas samfund) vädjar till regeringen att inte gå vidare med planerna att teckna ett värdlandsavtal med NATO. Vi anser att om Sverige skriver under ett sådant avtal ökar riskerna ytterligare för Sverige att bli indraget i krig. En sådan underskrift skulle också drastiskt minska möjligheterna för Sverige att medla i konflikter mellan länder.

Vårt ställningstagande har sin grund i det internationella kväkarsamfundets trehundrasextioåriga övertygelse att militära försök att lösa konflikter inte leder någon vart. Detta kväkarnas fredsvittnesbörd åberopas ofta. Redan år 1660 avgav kväkarna i England en deklaration till kung Karl II där de förklarade att de fullständigt tog avstånd från krigshandlingar. Dessutom fastlades kväkarnas fredsbegrepp vilket innebär att arbeta aktivtför fred och försoning i en splittrad värld. År 1947 tilldelades kväkarna Nobels Fredspris till sina hjälporganisationer FSC (Friends Service Committee) och AFSC (American Friends Service Committee). År 1957 överlämnade det svenska kväkarsamfundet en skrivelse mot atomvapen till Sveriges statsminister Erlander. Nu anser vi att det politiska dagsläget kräver av oss att framföra våra åsikter till Sveriges regering.

Kväkare anser att historien visar att våld bara föder mer våld. I stället för att använda fler resurser på förberedelse till krig anser vi att dessa resurser bör användas till förebyggande åtgärder som ökar människors jämlikhet och sociala rättvisa. Med ett liknande tankesätt gör vi tolkningen att det var Sveriges alliansfrihet som hindrade Sverige från att bli indraget i de båda världskrigen. Om Sverige närmar sig NATO och på så sätt överger sin alliansfrihet skulle det efter vårt förmenande vara mycket olyckligt. Att skriva under ett värdlandsavtal med NATO skulle innebära just ett sådant närmande. Vi vädjar därför till regeringen att avbryta förberedelserna med att skriva på ett värdlandsavtal med NATO.