Kväkarna uppvaktar Utrikesdepartementet om FN-s konvention om förbud mot kärnvapen

Kväkarna uppvaktar Utrikesdepartementet om FN-s konvention om förbud mot kärnvapen

Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna, har fyra år i följd uppvaktat Utrikesdepartementet den 12 juli, årsdagen av att dåvarande utrikesminister Margot Wallström 2019 meddelade att Sverige tillsvidare inte skulle skriva under FN-s konvention om förbud mot kärnvapen, trots att Sverige först röstat för konventionen 2017 i FN-s generalförsamling.

I år 12 juli hade flera kristna fredsorganisationer anslutit sig till uppvaktningen. Ett öppet brev överlämnades till regeringen med en bön om att Sverige ska ställa sig bakom FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW). Sverige. Idag har Sverige övergett alla planer på att underteckna TPNW och anger att man som Nato-medlem inte kan underminera Natos avskräckningsdoktrin. Brevet i sin helhet finns här.

I uppvaktningen deltog Bo Forsberg, Förbundet Kristen Humanism, Fredrika Gårdfeldt, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Präster och Pastorer mot Kärnvapen, Julia Ryberg och Gun-Britt Karlsson, Vännernas samfund, kväkarna samt KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Biträdande enhetschefen för Enheten för nedrustning och ickespridning på utrikesdepartementet, Anna Hammarlund Blixt, tog emot de uppvaktande. Ett bra samtal ägde rum.

Öppet brev till UD 12 juli 2023