Kväkarnas andakt

Den stilla andakten

Den stilla andakten är centrum för liv och verksamhet i Vännernas samfund/Kväkarna. Alla intresserade är välkomna. Andaktens längd kan variera men är vanligtvis en timme. I Stockholm samlas vi på Kväkargården. Runt om i landet möts Vännerna på den tid och plats som passar den aktuella gruppen bäst; det kan vara i någon lämplig lokal som Vännerna har tillgång till eller hemma hos varandra. Efter andakten fikar man eller delar en enkel måltid, allt efter omständigheterna.  

Du kan läsa mer om var vi har andakter här och även titta i kalendern för aktuella platser och tider.

Som förstagångsbesökare kan det kännas lite nervöst. Men du kan vara lugn, du kommer inte att mötas av frågor i kapprum eller hall, och själva andakten handlar inte om att prestera något. Tillfälle till samtal kommer efteråt, om det passar dig att stanna en stund. 

Vi har en kort skrift som det kan vara fint att läsa inför ditt första andaktsmöte här.

I andaktsrummet råder tystnad. Vanliga stolar är uppställda i cirkel. Sätt dig var du vill. Det kan kännas naturligt att blunda, särskilt till att börja med. Med öppna ögon är vi måna om att låta varandra vara i fred för blickar. Låt så vardagen vänta lite på avstånd medan du finner dig till rätta i en ljus, inre glänta. Var uppmärksam, förhåll dig lyssnande.

Tystnaden

Vi söker oss till andakten av olika skäl. Kanske kan det uttryckas som en önskan att vara del av någon eller något som är större än oss själva. Från samfundets allra första tid står Vännerna fast vid att ”det finns något av Gud i varje människa”. I andakten söker vi kontakt med en djupare eller sannare del av oss själva. Vi öppnar oss för det Inre Ljusets ledning. 

När livet snurrar fort och är stressigt kan man längta efter att sjunka in i andaktens tystnad. Dess rymd. Dess frid. Den friden kan man bära med sig ut i det aktiva livet i världen. 

Tystnaden är en hjälp till att se klarare på sig själv, sina relationer och de vägval eller handlingsalternativ man står inför. 

I tystnaden kan väckas en vilja till engagemang i världen, att bli aktiv och agera. I ett fortsatt andaktsliv och samtal Vänner emellan växer den inre maningen till konkret åtagande. 

I en kväkarandakt dominerar tystnaden. Men frihet finns att kort dela en insikt, ifall omdöme och känsla i förening säger att detta är ett budskap som ska delas med hela mötet. Då reser man sig och talar. Ibland talar flera, med tystnad emellan, och ibland är hela andakten tyst. 

Beslutsmöte är också en andakt

Allt Vännerna gör tillsammans – kommittémöten, beslutsmöten, samlingar av olika slag börjar alltid i kortare eller längre andakt. Beslutsmötena kallas faktiskt Andaktsmöte för beslut. Tystnad för eftertanke iakttas mellan yttrandena.

I de mindre sammanhangen tar vi allra först en lägesrunda. Hur står det till med var och en? Eller: Vilka förväntningar kommer vi med? Det får följa med in i den gemensamma andakten innan arbetet eller programmet börjar.

Att sitta i andakt tillsammans ger en speciell gemenskap. Att tänka på varandra kallar vi att hålla varandra i Ljuset. Så blir vi en del av all världens längtan efter att få ta emot och ge kärlek och omsorg. 

Du kan läsa mer om kväkarnas beslutsmetod här.