Kväkarnas beslutsmetod

Kväkarnas sätt att fatta beslut har funnits med från kväkarrörelsens första tid. Det kan till det yttre först se ut som ett traditionellt sammanträde i förenings- eller företagssammanhang. Där finns en person som leder mötet och en som skriver protokoll. De sitter vid ett bord vända mot medlemmarna och det finns en dagordning. Men när mötet sätter igång förstår man att det handlar om en annan process. Beslutsmötet börjar i stilla andakt. Tystnaden finns sedan med genom hela mötet, för att ge tid för kortare eller längre eftertanke. 

När man kommer till ett andaktsmöte för beslut (så kallas kväkarnas beslutsprocess) är det bra om man är väl insatt i de olika frågorna. Men man kommer med ett öppet sinnelag. Det är viktigt att inte ha bestämt sig i förväg. 

När ett ärende är presenterat finns det möjlighet att komma med frågor och synpunkter. Om man vill tala ställer man sig upp. Ombudet – så kallas vår mötesordförande – fördelar ordet. Man talar enkelt och klart och inte för att försöka övertyga någon med retorisk finess. Om det man har på hjärtat hinner bli sagt av någon som fått ordet före sätter man sig ner. Då är det redan uttryckt och behöver inte upprepas. Vem som säger det är inte viktigt.

Grunden är jämlikhetstanken. Ljuset finns även i den andre. Varje deltagare har sin del av sanningen. Ingen har hela sanningen utan vi bygger den tillsammans. Därför är det viktigt att vi lyssnar uppmärksamt på vårt innersta och på varandra. 

Från nyhetsmedia är vi vana vid en dramaturgi av kamp kring politiska beslut. Någon ska vinna argumentationen, gärna genom taktiska manövrar och hemliga allianser byggda i förväg. Att inte lyssna och låta sig påverkas av motståndarens argument ses som en styrka. I vår process hjälper vi varandra att tillsammans finna den bästa lösningen. Vi försöker förstå vad kärleken begär av oss som grupp. 

Kväkare har inga omröstningar. Ombudets uppgift är att försöka läsa av mötets mening. Vi är framme när vi alla ser att det vi kommit fram till är gott och noga övervägt. Det skrivande ombudet formulerar beslutet som läses upp, och processen är klar när alla är nöjda med formuleringen. Detta kallas på vanligt sammanträdesspråk att protokollet justeras under sittande möte. 

Det är inte bara själva beslutet som är viktigt. Processen dit har avgörande betydelse. Lyckas vi har vi samtidigt fördjupat vår gemenskap. Sådant har långtgående positiva verkningar. 

Här kan du läsa mer om en medlems intryck av Kväkarnas beslutsmetod under en Dag för lärande som hålls regelbundet för medlemmar och nyfikna.

Jan Höglund har på sin blogg skrivit om sina upplevelser i inlägget kurs i kväkarnas beslutsmetod. Han har också skrivit en mer analyserande text efter en fördjupad kurs som han deltog i 2017.

Här finns ytterligare en text som beskriver Kväkarnas beslutsprocess av Chris Lawson, en kväkare i Storbritannien som också var anställd vid Kväkarnas studiecenter i Birmingham, Woodbrooke.