Kväkarnas FN-kontor i New York firar 75 år

Kväkarnas FN-kontor i New York firar 75 år

Kväkarnas världsorganisation FWCC har två FN-kontor, ett i New York och ett i Geneve. FN-kontoret i New York firar i år 75 år som verksamma med tyst diplomati inom FN, med internationella organisationer, regeringsdelegationer och icke-statliga organisationer för att uppnå förändringar i internationella standarder och verksamheter. Kväkarna talar mot orättvisor och krig. Arbetet är djupt rotat i kväkarnas vittnesbörd om fred, jämlikhet, enkelhet, sanning, gemenskap och hållbarhet. FN-kontoret arbetar utifrån förståelsen att fred är mer än frånvaron av krig, och erkänner behovet att undersöka sociala, politiska och ekonomiska förhållanden utifrån deras bidrag till fred och rättvisa.

Läs mer om QUNO på deras webbsida. Där hittar du nyheter och resursmaterial om aktuella frågor. Du kan också donera för att stödja deras viktiga och uppskattade arbete.

I samband med deras 75 års jubileum har FN-kontoret nyligen gjort en film där olika röster, bl.a. svenske diplomaten Olof Skoog som leder EUs delegation vid FN, berättar om QUNOs viktiga roll och verksamhet. Han berättar om första gången han satt i tystnad med kväkarna, hur Kväkarhuset i New York är en plats där diplomater kan träffas och få rådgivning i att förebygga konflikt och bygga fred, och att detta internationella samarbetet är viktigare nu än någonsin tidigare.