Länkar

Europa

Danska kväkarna

EMES – Friends World Committee for Consultation – Europe and Middle East Section, Europa- och Mellanösternsektionen av kväkarnas världskommitté

EMEYF – European and Middle East Young Friends, Unga kväkare i Europa och Mellanöstern

Finska kväkarna

Norska kväkarna

QCEA – Quaker Council for European Affairs, kväkarnas EU-kontor i Bryssel

QUNO – Quaker United Nations Office, kväkarnas FN-kontor i Geneve och New York

Quakers in Britain

Willy and Penn tidskrift utgiven av EMEYF (European and Middle East Young Friends)

Woodbrooke kväkarnas studiecenter med bl.a. onlineandakter och onlinekurser

Världen

FWCC – Friends World Committee for Consultation, kväkarnas världskommitté

Quaker.org

Övrigt

Se EMES (Europa) och FWCC (världen) för kontaktuppgifter till kväkarmöten som inte finns med i vår länklista. Se även EMES länklista över kväkarorganisationer och initiativ i Europa och Mellanöstern.

Woodbrooke är en internationell kväkarorganisation för lärande och forskning.