Läs om Kväkarhjälpens arbete

Läs om Kväkarhjälpens arbete

”En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varende droppe. Hjälp till att hålla de andra oppe.”

Vårt ansvar för varandra kan inte uttryckas bättre än med Tage Danielssons ord. I det senaste nyhetsbrevet från Kväkarhjälpen finns ett foto där mödrar i Bangladesh håller sina barn ovanför vattenytan för att de inte ska svepas med i vattenmassorna. Vatten är liv, men kan också vara ett hot.

Missa inte att läsa om hur Kväkarhjälpen stöder barn i att bidra till fred i både Burundi och Zimbabwe, eller om barnen i Vännernas skola i Ramallah. Också där lär sig barn att visa respekt för olikheter och att inte möta någon med våld.

Tidigare nyhetsbrev från Kväkarhjälpen hittar du här.