Låt inte biståndspengar bli vapen

Låt inte biståndspengar bli vapen

Rösterna som önskar en minskning, eller omdirigering, av svenskt bistånd blir allt fler och tonen i debatten har höjts. I texten nedan kan du läsa hur Kväkarhjälpen bemöter en ledarskribent i Smålandsposten som talar för att det svenska biståndet helt ska omvandlas till stöd till Ukraina, främst i form av vapen. Kväkarhjälpen vill tydliggöra vad bistånd innebär, att det bidrar till fredlig utveckling på sikt.

Vad är bistånd?

Bistånd är att ge stöd åt de allra fattigaste och mest utsatta i olika delar av världen.  Det är att medverka till att bygga demokratiska strukturer. Det är att förebygga naturkatastrofer och motverka effekterna av ett förändrat klimat.  Så bidrar svenskt bistånd till att motverka framtida klimatflykt och gör världen tryggare. 

I Sverige finns små och stora aktörer i civilsamhället som ger av sin tid och kraft för att kanalisera medel från Sida så att de gör största möjliga nytta, både i lokala samhällen och i maktens korridorer.
De fattigaste måste också vara med i den omställning som krävs av alla, tillsammans.

Svenska biståndspengar, som ofta bidrar till fredlig uppbyggnad i konfliktkänsliga områden, ska inte förvandlas till vapen, såsom Fredrik Haage föreslår i sin ledarartikel den 22 september. Demokrati och fredliga förhållanden byggs långsiktigt; vi har råd med det.

Jag arbetar, utan ersättning, i en liten biståndsorganisation som bland annat stödjer människor i den fattigaste landsbygden i Bangladesh. Vår partnerorganisation bidrar på plats till att by efter by får stöd i att förändra sin vardag. Kvinnor lär sig enkel affärsverksamhet för att få en inkomst medan deras små barn går i förberedande skola. Tonåringar möts i grupper för att diskutera vilka problem de ser för sig själva och byn. De hittar strategier för att förhindra barnäktenskap och ser till att alla fullföljer sin skolgång. De utvecklar fritidsverksamheter och hjälper till i byns arbete – inte minst med att stärka förutsättningar för att stå emot naturkatastrofer.  Män och äldre i byarna deltar också i grupper, som ofta samarbetar. Det är viktigt att samarbeta för att stå starka när de tillsammans ställer krav på myndigheter som ibland har den formella skyldigheten att bistå. De kräver sina rättigheter.

Landet drabbas allt hårdare av klimatförändringar, främst genom översvämningar.  Det är människor i länder som Bangladesh som får dra konsekvenserna av en livsstil som vår. 

Världen är större än Sverige, än Europa. I klimatkrisens tid kan vi inte säga att var och en får lösa sina egna problem – vi måste hjälpas åt.  Biståndsorganisationerna i Sverige har erfarenhet av att arbeta långsiktigt med insatser som bidrar till minskad fattigdom och till motståndskraft mot klimatförändringar.

Vi värnar demokrati och vi för dialog. Vi polemiserar inte, men vi vill se respekt för ett arbete som gynnar alla.

Görel Råsmark
Kväkarhjälpen