Maj- och juniprogram för Kväkargården

Maj- och juniprogram för Kväkargården

Många programpunkter sker digitalt via verktyget Zoom. Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Ljusgrupp på Kväkargården

Måndag 3 maj, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av Birgit Aquilonius.

Vilka är kväkarna – om kväkarnas tro och praxis

Tisdag 4 maj, kl. 19.00 – 20.30 på Zoom

Är du nyfiken på kväkarna? Välkommen till en stunds samtal, information och inspiration varvat med stillhet. Alla är välkomna! Varje tillfälle är fristående.

Anmäl ditt intresse senast två dagar före till Julia Ryberg, samfundspedagog och ansvarig för träffarna. Du når Julia på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms till tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något om de frågor/teman som du hoppas få beröra. Då får du länken till Zoom-mötet.

Building Peace together – samtalscirkel

Söndag 9 maj, kl. 16 – 17 på Zoom

Vi läser och samtalar kring boken ”Building peace together – a practical resource”. Cirkeln leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring. För utförligare planering och anmälan, mejla: samtalscirkel@kvakare.se

Krama Kväkargården

Lördag 22 maj, kl. 10.30-13.00

Vi hjälps åt att städa och göra vårfint på Kväkargården med trädgård. Av coronaskäl tar alla med sig eget fika.

Leds av Agneta Klingberg och Amit Sen

Meditativt måleri

Lördag 5 juni, kl. 10 – 14

Vi målar i andaktsrummet och trädgården och inspireras av naturens försommarstämning. Hur talar naturen till mig? Öppet för alla som vill utforska meditativt måleri. Inga förkunskaper krävs.

Vi målar med akryl och akvarell. Ta med akvarellfärger och block om du har eget. Visst material finns på plats till självkostnadspris.

Marianne Lagercrantz är konstnär och bildterapeut med ett djupt intresse för andliga och existentiella frågor.

Ljusgrupp på Kväkargården

Måndag 7 juni, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av Birgit Aquilonius.