Marsprogram för Kväkargården

Marsprogram för Kväkargården

Många programpunkter sker digitalt via verktyget Zoom. Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Du får inloggningsuppgifter när du anmäler dig.

Ljusgrupp på Kväkargården

Måndag 1 mars, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. Leds av Birgit Aquilonius.

Vilka är kväkarna – om kväkarnas tro och praxis

Tisdag 2 mars, kl. 19.00 – 20.30

Är du nyfiken på kväkarna? Välkommen till en stunds samtal, information och inspiration varvat med stillhet. Alla är välkomna! Varje tillfälle är fristående.

Anmäl ditt intresse senast två dagar före till Julia Ryberg, samfundspedagog och ansvarig för träffarna. Du når Julia på julia_ryberg@hotmail.com eller via sms till tel. 070 730 49 79. Skriv ditt namn och något om de frågor/teman som du hoppas få beröra. Då får du länken till Zoom-mötet.

Fogelstadkvinnornas pedagogik, del I

Onsdag 10 mars, kl. 18.00 – 19.30

Å ena sidan var Fogelstads pedagogik radikal. Å den andra var metoderna självklara i dåtidens folkhögskola, men kanske inte lika självklara idag? Kursen inleds med en interaktiv föreläsning där vi pratar medborgarkunskap, kurar skymning och går in i KomTeMåtta, ett fiktivt samhälle som Fogelstadgruppen utvecklande och använde som rollspel för att träna medborgaransvar. Länk till kursmaterial får du vid anmälan.

Tobias Persson är folkhögskollärare, cirkelledare och föreläsare, med cirka 15 års erfarenhet av kväkarna och Fogelstad.

Building Peace together – samtalscirkel

Söndag 14 mars, kl. 16 – 17

Vi läser och samtalar kring boken ”Building peace together – a practical resource”. Cirkeln leds av Kerstin Backman och Kerstin Arbring. För utförligare planering och anmälan, mejla: samtalscirkel@kvakare.se

Fogelstadkvinnornas pedagogik, del II

Onsdag 24 mars, kl. 18.00 – 19.30

Sedan det första kurstillfället, två veckor tidigare, har de deltagare som har möjlighet testat en metod och redovisar nu sina erfarenheter i en workshop.

Föredrag: Att veta att man inte vet – mystiken i hjärtat av religionen

Söndag 28 mars, kl. 13.00 – 14.15 på Zoom

Om att finna vår sanna identitet och ur gudomlig kärlek tjäna det nya livet i oss själva och andra.

Lari Junkari är ”vän av Vännerna” i Finland. Han har arbetat som präst och ledarskapscoach och skrivit flera böcker. Numera ägnar han sig åt studier i kväkarnas historia och lära, samt funderar över ”smärre saker” som livets mening och dylikt.