Marsprogrammet för Kväkargården

Marsprogrammet för Kväkargården

Ljusgruppen

Måndag 4/3, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner. 

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 6/3 och onsdag 20/3, kl. 18 – 19.30
 
Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Johannesevangeliet och Thomasevangeliet parallellt. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Endagsretreat: Emilia Fogelklou – den allra vanligaste människan

Lördag 30/3, kl. 10 – 16

Emilia Fogelklou var mystiker. Hennes klarsyn härstammade från en inre
ljusupplevelse som förde henne in i en mängd verksamhetsområden i samtiden och vägledde henne som medmänniska. Vi låter oss inspireras av hennes livsgärning och budskap.

Kväkarretreater erbjuder ett tillfälle att ur tystnaden dela erfarenheter. Retreatledaren inleder med reflektioner och frågor att utgå ifrån och ansvarar för dagens utformning.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Föredrag: Kärlekens väg – om djurrätt och kristen tro

Söndag 31/3, kl. 13.15 – 14.30

Medlemmar ur föreningen Vildåsnan berättar om sitt arbete med att förespråka och sprida vegetarianism och bidra till att stoppa det lidande som drabbar djur i djurfabriker och på slakterier. Denna kost möjliggör också en bättre miljö och en mer rättvis fördelning av jordens resurser.
Vildåsnan är en förening med kristna som börjat se djur som Guds älskade,
skapade individer, som delaktiga i den frälsning vi alla längtar efter från djupet av våra hjärtan.

Förfrågningar och anmälan till Torbjörn Söderquist
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se