Mat och mediciner till ukrainska barn. Du kan bidra!

Mat och mediciner till ukrainska barn. Du kan bidra!

Kväkare i östra Europa hittar olika sätt att stödja nyanlända flyktingar med små medel. I Polen erbjuder kväkare måltider och samlar in pengar till föräldralösa barn. I Ungern arbetar kväkare med både praktiskt och emotionellt stöd, medan kväkare i Georgien skickar hjälpsändningar direkt till Kiev. I Estland arbetar en kväkare som frivillig på ett flyktingboende.

Vänner i Ryssland försöker upprätthålla kontakt med den AVP-grupp (Alternative to Violence Programme) som de stöder i Ukraina.

Kväkarna är kända för sina insatser i kris- och krigsområden. Arbetet bedrivs nära de människor som är utsatta, med låga omkostnader, med hela hjärtat.

Du kan bidra!

Kväkarhjälpen ser till att dina pengar blir till mat, medicin, kläder och leksaker via våra kväkarkontakter i östra Europa.

Använd Swishnummer 123 900 7352 eller något annat av våra konton – och vänta inte. Tack för din gåva!