Medlemskap

Om du undrar hur man blir medlem i Vännernas samfund rekommenderar vi alltid att man börjar med att delta i andaktslivet för att lära känna samfundet, dess medlemmar och dess liv inifrån. Du ska inte förvänta dig att komma in i en färdig gemenskap. Istället inbjuds du att delta. Hur mycket du vill delta och vad du vill bidra med bestämmer du själv. Förutom att ta del av gemenskapen finns också litteratur och skrifter samt omfattande information på nätet för den som vill läsa.  

Om du efter en tid, kortare eller längre, börjar tänka på att söka medlemskap kan det vara bra att prata med någon om saken. Sök upp en medlem du känner förtroende för. Kanske har du märkt att det i samfundet finns en erfarenhet som talar djupt till dig och former för andaktsliv som du längtat efter. Kanske har det vuxit fram en vilja att ta mer ansvar och vara med och bära. Något eller någon ställer frågan och viljan att svara ja brukar åtföljas av en djup inre glädje. Precis vad som får dig att vilja ta det steget är förstås djupt personligt. En del står oss nära, besöker våra andakter, tar aktiv del i gemenskapen men förblir ändå livet igenom Vänners vän, som vi kallar oss närstående icke medlemmar. 

När det känns rätt skriver du ett brev där du berättar att du ansöker om medlemskap, något om varför och en kort presentation av dig själv. Brevet skickas till Arbetsutskottet och du får en bekräftelse på ditt brev. Samfundet utser sedan två besökare som träffar dig för samtal om vad som fört dig till Vännernas samfund, varför du söker medlemskap och vad ditt kommande medlemskap kan betyda för dig men också för samfundet. Det är ett samtal där man delar erfarenheter om djupa och viktiga frågor. Besökarna rekommenderar sedan medlemskap om det inte föreligger allvarliga missförstånd om vad samfundet är och står för. Det formella beslutet om ditt medlemskap tas upp vid ett kommande beslutsmöte. Det gör att processen från din medlemsansökan till formell medlem kan ta några månader. 

Varje tid har sina frågor och problem där vi ser fredsfrågan och klimat, miljö och hållbarhet som ödesfrågor för vår tid. Dessa frågor är ytterst andliga frågor vars lösning utgår från hur vi ser på människan och på vår plats och roll i den stora hemlighetsfulla livsväven. Om du vill ingå i vårt sammanhang kommer du genom din närvaro och kraft att berika samfundets liv och arbete.