Medlemssida i molnet

Detta är ett utkast till en ny medlemssida för dokument som är lagrade på och hanteras via Google Drive. Två tillägg används. Google Drive Embed och Google Apps Login.

https://docs.google.com/document/d/15ah3AWeLl3gdeKl6nCdVrqVdcb8xJ4bfrT-Ar36mv6s/edit#heading=h.730nrvjqrm7m