Möte för klarhet för aktivister.

Möte för klarhet för aktivister.

Vi befinner oss idag i flera olika globala kriser som, var och en för sig och tillsammans, på sikt hotar livet på Moder Jord. I vår värld dominerar en berättelse som går ut på att utvinna jordens rikedomar. De naturliga systemens mångfald utarmas och töms på liv för att ensidigt betjäna en art i väven av livsformer – människan. Andra arter som inte människan har omedelbar nytta av trängs undan, berövas livsutrymme och utrotas.

Navet i den här berättelsen är myten om oändlig ekonomisk tillväxt. Myt – för den är inte möjlig på en begränsad planet. Men vi är allt fler som vill se en annan värld, en värld där människan drar sig tillbaka och inordnar sig i det ekologiska systemet som en av alla andra arter. Som aktivister och djupt engagerade människor behöver vi ibland stanna upp för att grunda oss själva och lyssna inåt för att försöka få svar på, exempelvis hur det egna engagemanget ska se ut framöver.

Kväkarna har allt sedan samfundet bildades i mitten av 1600-talet utvecklat metoder och ordningar för att lyssna efter det inre tilltal som finns inom var och en av oss. En av dessa metoder är möte för klarhet som går ut på att tydliggöra och i bästa fall besvara angelägna frågor.

Onsdagen den 15 november, bjuder Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald in till Möte för klarhet för aktivister på Zoom.

Nicklas Adamsson och Johanna Sällqvist leder mötet.

Mötet för klarhet börjar kl. 19.00 och beräknas hålla på till kl. 21.00. Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna. Anmäl dig till Nicklas på nicklas.adamsson@gmail.com om du är intresserad av att vara med och få länken till Zoom-mötet.

Varmt välkommen!

Arrangör: Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald