Möte om kväkarvittnesbörden i Kortenberg

Möte om kväkarvittnesbörden i Kortenberg

Quaker Peace and Service Consultation (QP&SC) är en mötesplats för kväkare som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. I början av november möttes kväkare från tio europeiska länder i Kortenberg, Belgien, för att dela erfarenheter och fördjupa sin förankring i kväkarvittnesbörden.

Från Kväkarhjälpen deltog Bodil Wandt och Görel Råsmark. Här är deras hälsning från mötet:

Särskilt värdefullt var det att i grupper om tre få berätta om utmaningar i den egna verksamheten, att bli varsamt lyssnad till och att i förtroende få sina frågor belysta ur olika perspektiv. I en gemensam meditativ övning fick alla erbjudande att skapa sin egen bild av fred och gemenskap på ett ark papper. Detta fogades sedan samman med alla övriga ark till den rödsvarta stjärna som sedan decennier varit symbol för kväkarnas fredsarbete.

Vilka utmaningar står vi inför i framtiden? Andrew Lane, från Quaker Council for European Affairs (QCEA) berättade om ett möte där kväkarröster från olika delar av världen gemensamt formulerat vad som kan utgöra kväkarnas särskilda bidrag i en värld av ökad social fragmentering, nationalism och militarism.

Kväkarorganisationer kan nu ta del av de mål som gruppen formulerade. Målen, som bland annat handlar om att utmana själviskhet, att uppdaga strukturell orättvisa och att bidra till hållbara förändringar visar tydligt på kväkarvittnesbördens aktualitet.