Ned med vapnen!

Ned med vapnen!

Uttalande om det tragiska kriget i Ukraina från kväkarsamfundets Fredskommitté

Efter vart och ett av de två förödande världskrigen ropade mänskligheten ”aldrig mera krig!” I dag är Europa åter i krig. Återigen har politiker valt svärdet framför förhandlingsbordet, trots att all historisk erfarenhet har visat att det enda våldet gör är att alstra mera våld – med hat och vedergällning som ivriga följeslagare.

Under det engelska inbördeskriget på 1660 talet förkunnade kväkare:

”Med bestämdhet förkastar vi alla blodiga principer och handlingar, alla krig och alla strider och att slås med yttre vapen för vilket syfte det än må vara, eller under vilken förevändning som helst och detta är vårt vittnesbörd till hela världen.”

Och så säger vi nu. Vi fördömer detta våld – detta vansinne.

Kväkare är övertygade om att varje människa bär inom sig något av Gud och därmed är helig. Därför måste vi – i det omänskliga som nu vräker fram över oss – oförtrutet värna om det medmänskliga. I allt vi gör måste vi ställa oss på de drabbades sida och med kärlek finna sätt att bistå dem. I våra böner och handlingar måste vi ständigt kräva av dem som lett oss in i denna våldets fälla att omedelbart upphöra med krigandet och med ärliga avsikter återvända till förhandlingsbordet. Något alternativ finns inte.

Ned med vapnen måste vara vår samfällda paroll!