November- och decemberprogram för Kväkargården

November- och decemberprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Bibelsamtal INSTÄLLT

Onsdag 11 november, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll via Zoom

Måndag 16 november, kl. 18 – 19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist.

Du får inloggningsuppgifter vid anmälan.

Bibelsamtal INSTÄLLT

Onsdag 25 november, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Endagsretreat via Zoom

Lördag 28 november, kl. 10 – 14

Nyfiken på icke-våld? En introduktion till ickevåld, ickevåldsträning och civil olydnad med visst fokus på miljörörelsen.

Genom historien har viktiga medborgerliga fri- och rättigheter kommit till genom civil olydnad. Icke-våldsaktioner har kunnat ge ett viktigt bidrag till demokratin. Hur förbereder man sig och hur genomför man en aktion med fredliga medel? Det blir fyra timmar av inspiration och delande av frågor, tankar, erfarenheter. Med tid avsatt för lunch, raster och reflektion.

Karl-Johan Rahm och Mariana Ljunggren från Kristna Fredsrörelsen och Nicklas Adamsson från Vännernas samfund leder retreaten. Anmälan senast 26 november. Du får inloggningsuppgifter vid anmälan.

Inställt på grund av sjukdom: Föredrag via Zoom

Söndag 29 november, kl. 13.00 – 14.15

Mystik och aktivism – berättelser från kväkarnas 370-åriga fredsarbete

Talar gör Julia Ryberg och Peter Jansson, aktiva i Fredskommittén inom Vännernas samfund.

Du får inloggningsuppgifter vid anmälan.

Ljusmeditation

Måndag 7 december, kl. 18.30

Ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal INSTÄLLT

Onsdag 9 december, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!