November- och decemberprogram för Kväkargården

November- och decemberprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Ljusgruppen

Måndag 4 november, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 6 november, kl. 18 – 19

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Poesikväll

Måndag 11 november, kl. 18 – 19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

Onsdag 20 november, kl. 18 – 19

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Emilia Fogelklou – den allra vanligaste människan

Lördag 23 november, kl. 10 – 16

Emilia Fogelklou var mystiker. Hennes klarsyn härstammade från en inre ljusupplevelse som förde henne in i en mängd verksamhetsområden i samtiden och vägledde henne som medmänniska. Vi låter oss inspireras av hennes livsgärning och budskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Att skapa skydd genom närvaro – Kristna Fredsrörelsens arbete i Colombia, Guatemala och Mexiko

Söndag 24 november, kl. 13.15 – 14.30

Internationell medföljning är en ickevåldsmetod som syftar till att göra det möjligt för hotade MR-försvarare att fortsätta sitt arbete för fred och rättvisa. Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationell medföljning i Latinamerika sedan 90-talet och har nu cirka 20 “fredsobservatörer” från Sverige och andra länder anställda i fält.

Kristina Hellqvist, programsekreterare på Kristna Fredsrörelsen, berättar om metoden och om några av de MR-försvarare som medföljs.

Ljusgruppen

Måndag 2 december, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 4 december, kl. 18 – 19

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Julpyssel och jullegend

Onsdag 11 december, 18 – 20

Bivax på stearinljus, julstjärnor, pappersvikning, makramé… och högläsning! Material till självkostnadspris. Enkelt fika.

Leds av Anna Karin Cedergren och Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

Onsdag 18 december, kl. 18 – 19

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!