November- och decemberprogrammet för Kväkargården

November- och decemberprogrammet för Kväkargården

Har du frågor, vill du ha en viss zoomlänk och anmäla dig till en programpunkt? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Poesikväll på Zoom

Måndag 15 november, kl. 18-19

Utvalda dikter läses ur tystnaden i andaktsfull gemenskap.

Leds av Annika Hultman Löfvendahl och Torbjörn Söderquist

Bibelsamtal

Onsdag 17 november, kl. 18.00-19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

INSTÄLLT: Rollspelet Komtemåtta – Medborgarträning i Fogelstadgruppens anda

Lördag 27 november, kl. 10-16

Med lika delar allvar och humor bjöd Fogelstadgruppen in kvinnor till medborgarträning i den fiktiva kommunen Komtemåtta under 1920- och 1930-talet. Deltagarna fick uppdrag i nämnder och fullmäktigesalar, skolråd, kyrkstämmor och föreningar för att sedan kunna ta liknande uppdrag i sina hemkommuner. Denna lördag blir vi alla ”folkbokförda” i det något slumrande samhället Komtemåtta för att undersöka vilka kunskaper och färdigheter vi behöver träna i dagens samhälle. 

Processledare är Emma Gustafsson och Maja Heurling, artister och pedagoger som arbetar tillsammans under namnet Dramadrottning. 

Föredrag: God Jord – en kristen natursyn för vår tid

Söndag 28 november, kl. 13-14.15 (även Zoom)

Karin Olofsdotter från Equmeniakyrkan presenterar projektet God Jord och belyser om det i Bibelns texter finns ett etiskt och ekologiskt koncept att skydda jorden. Karin är f d pastor och forskare inom bibelvetenskap med inriktning på Gamla Testamentet och ekologi.

Bibelsamtal

Onsdag 1 december, kl. 18.00-19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Ljusgruppen

Måndagarna 6 december, kl. 18.30

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer, med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Fördrag: Berättelser från FN:s klimatmöte i Glasgow och vandringen dit

Söndag 12 december, kl. 13-14.15 (även Zoom)

Pilgrimsvandringen startade från pilgrimscentrum i Vadstena den 19 juli och är en del av Svenska kyrkans klimatengagemang.

Nicklas Adamsson och Torbjörn Söderquist från kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald anslöt till vandringen i Amsterdam. De berättar om sina intryck och lärdomar.

Bibelsamtal

Onsdag 15 december, kl. 18.00-19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!