Nyår i enkel och andaktsfull gemenskap

Nyår i enkel och andaktsfull gemenskap

30/12 – 1/1

En tid att blicka tillbaka på det gångna året och fundera över förhoppningar inför det kommande.

Vi utformar helgen tillsammans med sång, dans, lek, samtal, stilla andakt… i en finstämd blandning efter var och ens behov och önskningar. Vi sköter de praktiska sysslorna gemensamt.

Rekommenderat bidrag till kostnader för Svartbäcksgården: 300 kr – 600 kr Vi delar på matkostnaderna

Anmälan och ytterligare upplysningar: Torbjörn Söderquist
Telefon 073-774 54 80
torbjorn@kvakare.se