Nyheter i boklistan

Det finns två nya titlar i boklistan som kan vara av intresse för den som söker läsning av och om kväkare.

Det är Elin Wägner-sällskapets senaste småskrift Elin Wägner – Vägen till Vännernas samfund och Erfarenheter – Årsskrift 2016-2017 som i denna utgåva samlar texter under temat fred.