Nytt nummer av Fredsbladet

Välkommen att läsa vårnumret av Fredsbladet, en e-tidning utgiven av Fredskommittén, som ställer frågan: Måste den sista lösningen för att lösa en konflikt alltid vara våldet? Det finns många som påstår att människan är så skapad att det oundvikligen måste bli så: Att det i sista hand är krig som ger fred, avskräckning som ger trygghet.

Lev Tolstoy, Mahatma Gandhi och Martin Luther King förkastade denna våldsteori. För dem är det inte våld utan kärlek som ligger närmast människans hjärta. Vad ska vi tro?

Ta del av Fredsbladets korta översikt över det moderna ickevåldets historia, som börjar i Tolstoys Ryssland och slutar i en by i dagens Palestina:

Läs senaste numret av Fredsbladet