Nytt nummer av Fredsbladet

Nytt nummer av Fredsbladet

Välkommen att läsa sommar/höst-numret av Fredsbladet, en e-tidning utgiven av samfundets fredskommitté.

Det är krig i Europa! Den 24 februari anföll Ryssland ”broderlandet” Ukraina. Hur reagerade Sverige?

Knappt tre månader senare beslutade regeringen och riksdagen att ansöka om medlemskap i kärnvapenalliansen Nato. Enligt Peter Wennblad, ledarskribent i Svenska Dagbladet (2022-05-16), innebar detta beslut en ”säkerhetspolitisk revolution … För ett medlemskap i Nato är mer än ett politiskt klädbyte. Det är en ny identitet”.

Hur har detta gått till?  Det blir ett viktigt ämne för forskare att studera. Men om vi här och nu mycket kortfattat återskapar händelseförloppet kanske vi kan få ett tydligare grepp om vad som hänt och därmed skaffa oss en bättre förståelse av var vi nu står.