NYTT NUMMER AV FREDSBLADET

NYTT NUMMER AV FREDSBLADET

Välkommen att läsa vinternumret av fredsbladet – en e-tidning utgiven av Fredskommittén i
Vännernas samfund, kväkarna.  
Omgivna som vi numera är av röster som kallar krig vägen till fred, vill vi i detta nummer ge
plats åt en annan röst – en fredens röst.  Om vi får möjlighet att se att det faktiskt finns
alternativ till krigets väg, kan det kanske bli lättare för oss att i frågan om kriget i Ukraina,
välja vår egen väg. Vi berättar också om hur kväkare i Centraleuropa hjälper krigsflyktingar.