Nytt nyhetsbrev från Kväkarhjälpen

Nytt nyhetsbrev från Kväkarhjälpen

Hos organisationen SUS i Bangladesh, liksom på många fler håll bland Kväkarhjälpens projekt, kämpar man med olika metoder för att motverka Covid-19.

Trots pågående pandemi har vi, tillsammans med SUS, planerat och genomfört en ny ansökan om Sidabidrag genom Svenska Missionsrådet (SMC) för perioden 2021–23.

I den spänner vi tillsammans bågen högre, en nästan 50-procentig ökning av insatsen under tre år.

Läs mer om våra projekt i nyhetsbrevet