Oktoberprogram för Kväkargården

Oktoberprogram för Kväkargården

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist,
073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Ljusgruppen

Måndag 7 oktober

Ljusgruppens möten består av ledda meditationer med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 9 oktober, kl. 18 – 19

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Krama Kväkargården

Lördag 12 oktober , kl. 10 – 13

Vi hjälps åt att snygga till på Kväkargården. Fönsterputs, trädgård, trädgårdsmöbler, skåp och hyllor… Vi gläder oss åt fin arbetsgemenskap och avslutar med lunch tillsammans. Anmäl dig gärna så att husvärden kan planera lunchen!

Öppet hus

Söndag 13 oktober, kl. 13.30 – 17.30

Möt kväkarna – en dag om vår tro och praxis. Dagen består av fyra teman som är en timme långa. Varje tematimme har inslag av information, frågestund samtal och stillhet. Du är välkommen på ett eller flera teman. Du behöver inte anmäla dig.

13.30 Den stilla andakten – vår gemensamma källa

14.30 Maktfördelning och beslutsmetod – att söka enhet ur andlig grund

15.30 Kväkarporträtt: John Woolman

16.30 Kväkarna i världen – närvaro, tradition och vittnesbörd

Kaffe, te och smörgåsar finns under dagen.

Bibelsamtal

Onsdag 23 oktober, kl. 18 – 19

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Endagsretreat: Gud är tystnad

Lördag 26 oktober, kl. 10 – 16

Tystnaden är grundläggande för vår religiösa erfarenhet. Vi samlas kring Pierre Lacouts kväkarklassiker ”Dieu est silence” och låter den inspirera och vägleda oss under dagen. Vi delar tankar och erfarenheter.

Leds av Torbjörn Söderquist och Eivor Briscoe, som har översatt Lacouts skrift till svenska.

Föredrag: Emilia Fogelklou – en medvandrerska i mitt liv

Söndag 27 oktober, kl. 13.15 – 14.30

Maria Langefors lärde som barn känna Emilia Fogelklou, som vän i familjen Sonntags hem. Maria berättar om minnen och intryck av Emilia som människa och författare.

Maria Langefors, född Sonntag, har varit pastor i Equmeniakyrkan (tidigare Missionskyrkan) i ca 20 år och därefter haft ansvar för en ny enhet av Hela Människan, en organisation för socialt arbete på kristen grund, i Tensta. Maria verkar också som sångerska, musiker och körledare. Hon växte upp inom Kväkarsamfundet i Stockholm.