Oktoberprogram på Kväkargården

Oktoberprogram på Kväkargården

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Kontakta Torbjörn Söderquist, 073-774 54 80 eller torbjorn@kvakare.se

Ljusmeditation

Måndag 5 oktober, kl. 18.30

Ledd meditation med tystnad mellan korta instruktioner.

Leds av: Birgit Aquilonius

Bibelsamtal

Onsdag 14 oktober, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!

Trädgårdsdag

Lördag 17 oktober, kl. 10.00 – 12.30

Kväkargårdens trädgård är en del av det rum för andakt som finns på Kväkargården. Vi samlas och gemensamt gör trädgården fin. Av Corona skäl ta med eget fika.

Leds av: Agneta Klingberg

Retreat: Min sanning – hur skulle jag formulera vad jag djupast tror på

Lördag 24 oktober, kl. 10 – 16

Kväkarnas andaktsliv ger den enskilde möjlighet att i frihet söka och uttrycka sin sanning. En dag då vi ser historiskt på kväkarteologin och låter den inspirera oss till att söka ord för vår egen tro. (Torbjörn Söderquist)

Skrivande ur tystnaden (Ny programpunkt)

Söndag 25 oktober, kl. 13.15 – 14.30

Tycker du om att skriva, eller vill du komma igång? Genom handledda uppvärmningsövningar, och ur den andaktsfulla tystnaden, skriver vi korta texter för att få igång ett kreativt flöde.

Leds av: Sebastian Lönnlöv som är författare, bibliotekarie och kväkare.

(“Skrivande ur tystnaden” ersätter föredraget “Queer och kväkare – litterära speglingar” som återkommer vid ett senare tillfälle.)

Bibelsamtal

Onsdag 28 oktober, kl. 18.00 – 19.30

Vi är en öppen grupp som träffas varannan vecka för att tillsammans läsa Markusevangeliet. Ta gärna med en bibel om du har en. Inga förkunskaper, ingen föranmälan, alla välkomna!