Online-studier om kväkarnas fredsvittnesbörd

Välkommen till en månad 1-26 oktober med studier och gemenskap kring kväkarnas fredsvittnesbörd!

Vi läser historiska och samtida texter, och vi samtalar i grupp över nätet kring våra erfarenheter. En retreat äger rum på Svartbäcken 12–14 oktober, med möjlighet till stillhet och fördjupning av temat. Retreaten är öppen även för den som inte deltar i online-gemenskapen, liksom online-gemenskapen är öppen även för den som inte kan delta i retreaten.

Julia Ryberg och Torbjörn Söderquist leder

Anmälan sker till Julia Ryberg på 070-730 49 79 eller ​julia_ryberg@hotmail.com