duva fredskommittén

Öppet brev till Regeringen

Om du vill ha fred, arbeta för fred

Vännernas samfund i Sverige, kväkarna, som med den tysta andakten i centrum sedan
1650-talet värnar fred, jämlikhet, enkelhet, sanning, gemenskap och hållbarhet, är samlade
till nationellt samfundsråd och samtalar om situationen i Gaza, Västbanken och Israel.

Vi uppmanar regeringen att aktivt arbeta för ett omedelbart eldupphör i det pågående kriget
mellan Israel och Palestina.

Regeringens givna fokus måste vara alla människors lika värde och rätt till personlig säkerhet.
Regeringen måste också ta initiativ till förhandlingar för en rättvis fred, en fred som inte bär på frö till nya konflikter.

2024-06-09
Ulrika Mars
Tf ombud för Vännernas samfund i Sverige, kväkarna