På Zoom: Introduktionsträffar och fördjupningsgrupp

På Zoom: Introduktionsträffar och fördjupningsgrupp

Vårens populära introduktionsträffar på Zoom, med rubriken ”Vilka är kväkarna?”, fortsätter första tisdagen i månaden kl. 19:00-20:30 under september-december. Anmäl dig gärna – det underlättar planeringen. Träffarna är fristående.

En fördjupningsgrupp med samma tema har blivit fulltecknad med tjugo deltagare, men hör gärna av dig om du är intresserad av att vara med i framtida fördjupningsgrupper!

Har du frågor, eller vill du anmäla dig? Kontakta samfundspedagog Julia Ryberg på e-post julia_ryberg@hotmail.com eller mobil 070 730 49 79