Rättighetsbaserat arbete och jämlikhet i Nairobi

Den 5-9 november 2012 i Nairobi arrangerade Svenska Missionsrådet ”International Seminar on the Rights Based Approach and Gender Perspective”.  Vad blir summan av att 40 människor från 15 nationer, och representerande 30 olika organisationer, under fem dagar bearbetar frågor omkring rättighetsbaserat arbete…

Brittiska kväkare kräver slut på våldet i Gaza

I ett uttalande, överlämnat häromdagen till Storbritanniens utrikesminister och de israeliska och palestinska ambassaderna i London, skriver brittiska kväkare bland annat: ”Vännernas Samfund (Kväkarna) arbetar för fred och hjälp å alla människors vägnar, oavsett religion eller sympatier, varhelst deras liv…

Kabarakuppropet från Vännernas Världskonferens 2012

Vännernas Världskonferens 2012 i Nakuru, Kenya, samlade mer än 800 deltagare från hela världen och hade temat ”Att vara salt och ljus – Vännerna lever ut Guds rike i en brusten värld”. Svenska representanter var Andreas Brand, Sue Glover Frykman…

Den svenska kväkarhistorien

Här beskriver vi svenska kväkarsamfundets historia från de första gångerna kväkare nämns, till bildandet av Vännernas samfund i Sverige, och hur samfundets inre liv och verksamhet är i dagsläget. Tidiga spår av svenska kväkarröster  Den svenske kväkaren Carl Schöllström omnämner…

Årsmöteshälsningar 2012

Att åstadkomma enhet och samtidigt erkänna mångfalden inom och utanför samfundet är en utmaning för kväkare runtom i världen. Temat för Intermountains ÅM var ”Arbete mot rasism: hjärtats arbete inom oss”. Immigration är en viktig fråga för ett årsmöte där…